Bezpieczenstwa Alarm !!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bezpieczenstwa Alarm !!!

IT Administrator-2
Drogi email konta uzytkownika,

             Jest to automatyczna aktualizacja zabezpiecze 4;, aby poinformowac, ze Wykrylismy nieregularna aktywnosc na twojej, Nich konta e-mail zosta 2;y naruszone. moze nie byc w stanie wysy 2;ac i odbierac nowa poczte, az ponownie potwierdzic swoje konto e-mail, klikajac na link ponizej, a nastepnie wype 2;nic i przes 2;ac wymagane dane, aby utrzymac aktywne konto pocztowe.

http://helpadministratorcentrumpomocybiurko.ezweb123.com/

Z powazaniem,

IT Help Desk
Zespó 2; Bezpiecze 4;stwa
Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzezone

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus